Hört om Malmökommissionen

Bild på artikel från Svenska Dagbladets hemsida

I media om social hållbarhet och Malmökommissionen

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) i Stockholm satsar på en kommission för social hållbarhet. Malmökommissionen står som modell för hur de ska gå tillväga.