Senior advisers

Till kommissionen har flera andra framstående forskare och experter varit kopplade. Dessa "senior advisers" har bland annat att bidragit som bollplank, läsare och granskare av underlag och rapporter.

Michael Marmot
Professor i epidemiologi och folkhälsa vid University College London. Leder "Commission for Social Determinants of Health" för WHO. Ledde den nationella brittiska kommissionen med liknande uppdrag, "Strategic Review of Health Inequalities in England post 2010". www.instituteofhealthequity.org
 
Joakim Palme     
Professor i statskunskap vid Uppsala universitet.              

Finn Diderichsen
Professor i socialmedicin vid Köpenhamns universitet. Ledde den danska arbetsgrupp som 2011 kom ut med "Ulighed i Sundhed - årsager og indsatser" om ojämlikhet i hälsa och rekommendationer av insatser i Danmark.

Margareta Kristenson                                         
Professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet.
 
Lars-Erik Holm                                          
Generaldirektör på Socialstyrelsen
 
Sven Bremberg              
Med.dr och docent i socialmedicin. Barns och ungas hälsa, Statens folkhälsoinstitut.

Måns Rosén                                                     
Professor i medicinsk metodutvärdering. Chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Nina Rehnqvist                                                      
Kardiolog och docent i internmedicin vid Karolinska institutet. Ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
 
Johan Mackenbach 
Professor i folkhälsa vid Erasmus University i Rotterdam, Nederländerna.                                        

Geoff Mulgan                                                         
Professor och VD på NESTA (National Endowment for Scinece Technology and the Arts) i London.
 
Lennart Råstam
Professor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

Fahrudin Zejnik
Rektor vid Nya Stenkulaskolan i Malmö.                                                        
  
Tilde Björfors
Professor i nycirkus vid Danshögskolan. Grundare av Cirkus Cirkör.

Per Nilsson
Generaldirektör, Ungdomsstyrelsen             

Susanne Iwarsson
Professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet         

Senast ändrad: 2019-11-28 13:03