FN:s globala mål i Malmö

Malmö ska bli en hållbar stad därför gör Malmö stad FN:s globala hållbarhetsmål till sina egna.

FN:s illustrationer över de 17 globala målen

Globala utmaningar är också lokala, där kommuner och landsting har en nyckelroll i arbetet. Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030.  Malmö är också en av pilotkommunerna till regeringens arbete med hållbarhetsmålen.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här.

Ett viktigt steg i Malmö stads arbete är att kommunfullmäktige i budget 2018 beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål ska omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör alla verksamheter.

Mycket görs redan. Inom olika verksamheter pågår en mängd insatser som bidrar till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nu handlar det om att koppla ihop dimensionerna och använda hela Malmö stads kapacitet för att tillsammans, både internt och med externa parter i kunskapsallianser, åstadkomma en hållbar utveckling.

Senast ändrad: 2019-09-04 08:57