Stadskontorets hållbarhetsenhet

Stadskontoret koordinerar arbetet med hållbarhet i Malmö stad.

Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.

Vill du besöka oss?

Senast ändrad: 2019-09-04 09:02