Strategi 2018 för att omsätta målen till lokal nivå

FN:s Globala mål för hållbar utveckling ska integreras i kommunfullmäktiges mål och vara del av den nya budgetprocess som införs fullt ut 2020.

Med fokus på följande utvecklingsprocesser arbetar vi för att öka stadens förmåga att omsätta FN:s Globala mål i vårt lokala utvecklingsarbete:

1. In i ordinarie styr- och ledningssystem
2. Hållbar utveckling genom verksamhetsutveckling
3. Planerad kommunikation och delaktighet för lärande och förankring
4. Ökad kunskap för medvetna beslut
5. Innovativa partnerskap som gör skillnad


Senast ändrad: 2019-07-08 15:27