Naturvårdsprojekt på gång

Läs om några av våra naturvårdsprojekt som nyligen är utförda eller är på gång. För några projekt vi sökt och fått pengar via LONA som är Lokala naturvårdssatsningar.

På gravhögen vid Borrebacke växer den hotade arten klintsnyltrot

Här arbetar Malmö stad för att gynna den hotade arten klintsnyltrot.
Klintsnyltrot är en parasit. Det innebär att den till skillnad från många andra växter inte använder solljus för att bilda sin egen näring genom fotosyntes Istället livnär den sig helt på att suga näring från värdväxten väddklint. Klintsnyltroten behöver därför inte ha klorofyll som fångar solens strålar, vilket är orsaken till att växten inte är grön utan har en blekt brun färg.

Eftersom klintsnyltrot nästan uteslutande livnär sig på väddklint så är den helt beroende av att väddklinten trivs. Väddklint trivs på öppna, näringsfattiga, torra och solbelysta gräsmarker, som här på Borrebacke.
För att gynna de båda arterna slår Malmö stad varje år vegetationen på sensommaren så att kullen hålls öppen och näringsfattig.

LONA lokal naturvårdssatsning

Då trivs både klintsnyltroten och väddklinten. Samtidigt gynnas många andra växtarter som till exempel sammetsbockrot och ljungsnärja, men även många fåglar och insekter.

Klintsnyltrot och väddklinten

Klintsnyltrot behöver väddklinten för att överleva. Foto Andreas Schmidt