Publicerad 2017-10-03 13:39

Senast uppdaterad 2017-10-10 09:23

FN:s globala mål blir lokala i Malmö

Logotyper över FN.s globala mål

Arbetet efter Malmökommissionen förstärks genom att omvandla och genomföra och FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) till lokala mål. Det beslutade kommunfullmäktige i budgeten för 2017.

På Healthy Cities möte den 14 februari i Malmö var Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, inbjuden att tala på temat Från Malmökommissionen till Agenda 2030. Hon beskrev hur Malmö stad nu ansluter sig till de globala målen som ett naturligt steg att ta efter Malmökommissionen. Genom Malmökommissionen fick Malmö mycket kunskap och förslag på åtgärder som har varit utgångspunkt för mycket förändrings- och utvecklingsarbete i Malmö.


- De globala målen är klockrena att bryta ned på lokal politisk nivå, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, och de ligger i linje med våra budgetmål.

De nio målen i kommunfullmäktiges budget hänger ihop med FNs globala hållbarhetsmål. De är mål som alla kan förhålla sig till, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Processerna är nu igång, men arbetet behöver systematiseras. Därför har kommunstyrelsen beslutat inrätta ett hållbarhetskansli på stadskontoret som ska stödja verksamheterna i deras målarbete.


- Vi ska också synliggöra arbetet och sätta det i en större kontext. Goda exempel ska visas upp. Medarbetare ska kunna se att de är en kugge i hjulet och känna stolthet, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Bakgrund

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling ska det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.
Källa: www.globalamalen.se