Publicerad 2017-10-09 15:42

Senast uppdaterad 2017-10-09 15:59

Malmö satsar på lärande om hav

dykare under vatten med flagga med globala målet nr 14

Visste du att 53 procent av Malmös yta består av vatten? Vatten är en av världens viktigaste resurser för allt liv på jorden, därför har världens länder enats om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Lokala åtgärder är viktiga för den hållbara utvecklingen. Malmö satsar nu på kunskap och samarbeten över nationsgränser för att hjälpa den lokala utvecklingen. Först ut är den internationella konferensen Life Below Water.

FN-konferens om hav, Life Below Water

Den 11-13 oktober hålls den internationella konferensen, Life Below Water, i Malmö.

Konferensen är en uppföljning av FN:s konferens i New York tidigare i år och har fokus på lokala åtgärder. Vad kan man göra i det lilla som får effekt även i ett större perspektiv? Det handlar om att använda havet på ett hållbart sätt, ett mål som även Malmö står bakom.

Konferensen gästas av kronprinsessan Victoria och invigs av miljöminister Karolina Skog, och riktar sig till experter inom området.
Läs mer om konferensen...

Utställning i Hyllie

Samtidigt som konferensen pågår kan allmänheten gratis besöka utställningen Havsresan på Hotel Quality View i Hyllie. Kom och lär dig mer om hot och möjligheter i haven, och se vad du kan bidra med på egen hand.
Öppettider: 11-13 oktober, kl, 9-17. Fritt inträde!

Öppet hus på Marinpedagogiskt center

Den 21-22 oktober är det öppet hus på det nya Marinpedagogiska centret på Ribersborg, intill Handikappbadet. På Marinpedagogiskt center kommer varje år närmare 50 000 skolelever och andra besökare få chansen att lära sig mer om växter och djur i Öresund.

I centret finns laboratorium- och lektionssal, där man kan
experimentera och lära sig mer om havet, men också utställningar och visningsakvarier. Vid Marinpedagogiskt center kommer det även att arrangeras events och workshoppar med fokus på havet.

Samarbete med ICLEI (lokala offentliga organisationer)

Malmö är med och bidrar i ICLEI samarbetet, ett initiativ som är avgörande om vi ska lyckas uppnå de globala målen. Tillsammans med ICLEI startas ett globalt nätverk för havskunskap, kunskapsutbyte och skalar upp lokala initiativ för havsmiljön. Tillsammans ska Malmö och ICLEI ta initiativen vidare till ICLEI:s medlemsorganisation bestående 1 500 städer och regioner runt om i världen.

FN:s globala mål – Agenda 2030

Malmö är en av de första kommunerna i världen som gör FN:s 17 globala mål till sina egna. De globala målen berör alla Malmö stads verksamheter. Mycket görs redan. Inom olika verksamheter pågår en mängd insatser som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.