Publicerad 2018-03-15 22:07

Senast uppdaterad 2018-03-15 22:13

Malmö satsar för att nå de Globala målen

Den 2 mars träffades Malmö stads tjänste- och politiska ledning, både förvaltningar och nämnder, bolag och styrelser för det gemensamma arbetet med de globala målen och den nya budgetprocessen.

– Det var en inspirerande eftermiddag med många kloka tankar – och inte minst bekräftelse på att vi i Malmö stad är på rätt väg, säger Lena Wetterskog, chef för kansliet för hållbar utveckling.

Eftermiddagen varvades med både inspiration och dialog om hur förvaltningarna, respektive bolagen och den politiska ledningen nu ska gå vidare för att arbeta för hållbar utveckling lokalt och bidra globalt.

Lars Bryntesson från finansdepartementet berättade om arbetet med FN:s globala mål på nationell och internationell nivå och gav viktiga inspel till genomförandet på lokal nivå. Lyssna till honom och några av kollegorna som var på plats om deras intryck och idéer efter den 2 mars.