Publicerad 2018-03-27 15:33

Senast uppdaterad 2018-03-27 15:44

Victoria anländer till Form Design Center

Kronprinsessan Victoria besökte hållbarhetsinriktade Malmö

Fredagen den 23 mars fick Malmö stad finbesök. Kronprinsessan Victoria, som har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor besökte oss. Kronprinsessan valde Malmö för att studera hur vi arbetar med de Globala målen och Agenda 2030. Under dagen besökte hon även avfallsanläggningen Sysav och stiftelsen Drivkraft.

Kronprinsessans besök började i Form Design Centers lokaler där hon fick lyssna till Lena Wetterskog Sjöstedt och Anna Balkfors som arbetar på kommunens hållbarhetskansli. De presenterade Malmökommissionen och Malmö stads arbete med att göra de Globala målen lokala.

-Vi ligger i framkant med Agenda 2030 genom att vi gör de globala målen till våra egna. Att hållbarhetsarbetet inte blir ett projekt vid sidan av – utan ska bli integrerat i vårt ordinarie styrsystem. Jag tror att det är därför vi får många förfrågningar om besök. Att Kronprinsessan väljer att besöka Malmö stad är ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för hållbarhetskansliet.

Lena Wetterskog Sjöstedt presenterar arbetet med de globala målen

Kronprinsessan fick även lyssna till arbetet med Sege Park som nu utvecklas till ett nytt bostadsområde, där fler Malmöbor ska ha möjlighet att kunna köpa eller hyra nyproducerade lägenheter.

-Vi tittar på hela bilden. Hur kan vi bygga bostäder som människor har råd med? Kan vi erbjuda bilpool istället för att varje hushåll äger sin egen bil? På så sätt skulle hyresgästen spara in pengar till boendekostnaden. Vi utvecklar även en rad andra delningskoncept, men ser också över lägenhetsytan. Kan vi till exempel bygga ett mindre badrum med bara dusch, och istället erbjuda gemensamma badmöjligheter i ett mindre SPA för området Sege Park är bara några exempel förklarar Anna Heide, Affärsutvecklingschef på Trianon.

Victoria lyssnar till Anna Heide

 

Kronprinsessan besökte sedan Malmö Latinskola och träffade rektor, lärare och elever som presenterade sina arbeten med de Globala målen. Lärarna berättade om elevernas relativt pessimistiska syn på framtiden gällande vår miljö och hållbara utveckling.

-Eleverna har inte någon tilltro till oss vuxna – de känner att vi inte gör tillräckligt. Därför är det viktigt att eleverna får ta del av verkliga satsningar och projekt som arbetar för att förändra vår värld, både lokalt och globalt. Det betyder mycket för eleverna. Att de ges möjlighet förstå att vi faktiskt försöker göra skillnad, säger lärarna Sara Böök och Elin Dahmberg lärare på Malmö Latin.

Victoria lyssnar till elevernas på Malmö Latin.

Ett gott exempel är den tidning som eleverna tog fram till Miljölägesdagen. Där har eleverna fått intervjua och göra reportage om tjänstepersoner i Malmö stad som arbetar med hållbarhet.

Ta del av tidningen här

På Malmö Latinskola fick även Kronprinsessan äta av den mat, som serverades för dagen. Självklart hållbart tillagad. På skolan serveras sällan kött. Maten är i regel närproducerad och skolan arbetar aktivt för att hålla nere matsvinnet. Dagen till ära bjöds det på fisk och ett härligt färgglatt grönsaksbord med flera olika tillbehör att välja mellan.

Kronprinsessans besök i Malmö avslutades på Sysavs avfallsanläggningen. Därefter gjorde Kronprinsessan ett besök på Möllevångsskolan och träffade företrädare för Drivkraft, en stiftelse med fokus på läxläsning.

 

Om Agenda 2030
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara.

 

Om Sege Park
Området som nu kallas Sege Park hette tidigare Östra sjukhuset. Där bedrevs fram till 1995 psykiatrisk vård. De flesta byggnaderna är från den tid då sjukhuset uppfördes på 1930-talet. Då skapades också den parkmiljö som är så karakteristisk för området, och som också ska bevaras.

Ambitionsnivån är hög både vad gäller hållbarhet och utformning. Staden arbetar utifrån en Hållbarhetsstrategi för Sege park så väl som utifrån en Klimat- och kretsloppsöverenskommelse för området som tagits fram tillsammans med Eon och VA SYD.
Sege Park ska nu bli en helt igenom hållbar stadsdel med klimatsmarta lösningar och stort fokus på delningsekonomi. Här ska storskaliga system som öppen dagvattenhantering, lokala energikällor, smarta elnät och självförsörjande gatubelysning samsas med småskaliga satsningar på exempelvis cykelpool, bilpool, återbruksstation och växthus. Biltrafiken ska minimeras och ett finmaskigt nät för gång- och cykeltrafikanter byggas, som också knyter stadsdelen närmare Kirseberg och Centrum. Elva utvalda byggaktörer har hittills fått markanvisningsavtal och kommer tillsammans att skapa bostäder i varierade former för olika behov.

 

Läs mer om Malmö stads arbete med de globala målen på malmo.se/globalamalen

 

Läs mer om Sege Park på https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utvecklingsomraden/Sege-Park.html