Publicerad 2018-05-31 23:07

Senast uppdaterad 2018-05-31 23:11

Agenda 2030 i Europa

Emelie Aho, strateg vid kansliet för hållbar utveckling, har representerat Malmö vid två olika konferenser i vår. EUROCITIES Social Affairs Forum i Utrecht och UN Global Festival of Action for Sustainable Development i Bonn. Båda mötena har haft Agenda 2030 i fokus. Även Malmö stads kommunalråd Andreas Schönström som är vice ordförande Social Affairs Forum var på plats.

Vad handlade Social Affairs Forum om?
-
I år hade Social Affairs Forum fokus på städers roll i arbetet och genomförandet av de Globala målen och Agenda på lokal nivå. Det var paneldiskussioner, workshops, studiebesök och även nätverksträffar för att lära och utbyta erfarenheter kring arbetet med Agenda 2030. Det är spännande att se hur andra städer tagit sig an arbetet på ett helt annat sätt och som vi skulle kunna inspireras av till Malmö, säger Emelie Aho.

Hur var UN Global Festival of Action for Sustainable Development
- Det var en helt makalöst intressant konferens med över 1500 deltagare från över 100 länder som hade samlats för att skapa nya kontakter, utbyta idéer och erfarenheter kring olika aktörers arbete med de Globala målen. Jag höll i en workshop där vi med hjälp av deltagarna tog fram lösningar och idéer på hur Malmö stad kan arbeta i partnerskap för att uppnå de Globala målen, säger Emelie Aho.

Varför är det viktigt att Malmö stad är med?
- Först och främst är det viktigt för Malmö stad att vara aktiv och väl representerade i olika Agenda 2030-nätverk och konferenser eftersom att alla städer världen över står inför samma utmaning om hur vi omvandlar de Globala målen till lokal nivå. Vi behöver lära av varandra, utbyta erfarenheter och få nya perspektiv få för att på bästa strategiska sätt arbeta med Agenda 2030 och de Globala målen i Malmö, säger Emelie Aho.

Vad kommer du att göra framöver?
- Jag fortsätter att omvärldsbevaka och följa kommuner och städers arbete med Agenda 2030 på europeisk och global nivå för att se vilka synergier och lärdomar som vi kan ha nytta av i vårt gemensamma arbete. Jag skulle vilja påstå att Malmö stad är den kommun i Sverige som kommit längst i arbetet med Agenda 2030, så det finns massor att göra framöver, avslutar Emelie Aho.