Publicerad 2019-02-27 19:07

Senast uppdaterad 2021-04-21 08:16

Kortfilmer om Malmös bidrag till Globala målen

Film - familjecentraler

Här finns kortfilmer om Malmö stads olika verksamheter och hur de på olika sätt bidrar till de Globala målen här! Välkommen att sprida!

I Malmö är de globala målen våra egna. Vi agerar lokalt och bidrar globalt.

En hållbar skola baseras på vetenskap och erfarenhet. Så utvecklar vi lärandet tillsammans med elever och föräldrar.

Sege park blir Malmös nya klimatsmarta stadsdel. Hållbarhet, samägande och odling är nyckelord när nästan 1000 bostäder byggs.

Handkraft är aktiviteter för Malmöbor 16 till 65 år, med psykisk ohälsa. I sex verkstäder får deltagarna vara en del av en gemenskap och lära sig olika hantverk.

I Malmö finns mötesplatser för äldre med många olika aktiviteter. Både kropp och själ mår bra av att vi umgås. 

Gratis aktiviteter för barn och unga bidrar till en meningsfull och rolig fritid. Så jobbar Malmö stad mot en hållbar utveckling för staden.

Malmö stad och Skånetrafiken stödjer Malmö works - ett samarbete där tio företag i Malmö arbetar för att öka cyklandet och det kollektiva åkandet. Malmö ska vara en bra stad för människor, inte bilar. Så klimatsmarta jobbresor, ja tack!

Malmö stad gillar begagnat och att ta hand och reparera det vi redan har. Ibland är det ändå nödvändigt att köpa nytt. Genom nogrann uppföljning och kontroll av leverantörer bidrar Malmö stad till bättre arbetsförhållanden och mer miljövändlig produktion - i hela världen.

Denna film berättar om Familjecentraler, en plats som drivs av Region Skåne och Malmö stad, där föräldrar och barn träffar andra familjer och får del av allt från hälsokontroller till social rådgivning.