Publicerad 2019-03-08 11:19

Senast uppdaterad 2019-03-08 11:32

Förskolans bidrag till hållbar utveckling och Agenda 2030

Barn med blomma

I den reviderade läroplanen (Lpfö18) har förskolan fått ett tydligare uppdrag kring hållbar utveckling. Samtidigt jobbar hela Malmö stad mot FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030. Hur fungerar läroplanen och Agenda 2030 tillsammans?

Det är något som Kristina Westlund, lektor på avdelningen för kvalitet och myndighet på förskoleförvaltningen, har jobbat med.

Kristina, finns det några likheter mellan den reviderade läroplanen och FN:s globala mål och Agenda 2030?

– Ja, absolut. Läroplanen genomsyras av samma vision som vi ser i Agenda 2030. Vi behöver ge mer stöd till vissa grupper i samhället och ur ett globalt perspektiv – till vissa nationer. I stort är det en solidaritetstanke – alla ska ha möjlighet att utvecklas oavsett förutsättningar. Det är där förskolans kompensatoriska uppdrag kommer in. Vi ser också flera specifika områden som finns med både i läroplanen och i Agenda 2030. Digitalisering och jämlikhet är två sådana delar.

Så om vi arbetar efter Lpfö18 så bidrar vi samtidigt till FN:s globala mål?

–  Precis. Vi ser att vi genom vårt kärnuppdrag kan bidra till att uppnå de globala målen. Och att vi kan använda de globala målen som inspiration i förskolan. Vi ska jobba med hållbarhetsfrågorna utifrån barnens intressen, som till exempel vatten, stadsutveckling eller mat.

Mer konkret, på vilket sätt tar Lpfö18 hållbar utveckling?

– Nu har vi ett mål i läroplanen som säger att barnen ska få möjligheter att utveckla kunskaper om hållbar utveckling. Så det handlar både om vårt förhållningssätt men också om barnens lärande. Nytt i läroplanen är också att hållbar utveckling inte bara handlar om miljömässiga aspekter utan också om ekonomisk och social hållbarhet.