Publicerad 2019-04-16 09:40

Senast uppdaterad 2019-04-16 09:48

Kommuner i fokus för Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Isabella Lövin presenterar regeringens slutbetänkande

Isabella Lövin presenterar regeringens slutbetänkande

Den 11 mars presenterade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande om Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Slutbetänkandet är den sista leveransen från delegationen och innehåller förslag till åtgärder, lagändringar och styrning för Sveriges arbete med Agenda 2030.

I slutbetänkandet lyfts särskilt kommunens roll fram, eftersom den största delen av Agenda 2030 genomförs på lokal och regional nivå och kommuner genom sina kärnuppdrag bidrar både direkt och indirekt till specifika delmål i Agenda 2030. Delegationen föreslår flera förslag som är särskilt intressanta för kommuner, exempelvis en överenskommelse i form av ett handslag om Agenda 2030 mellan SKL och regeringen men även att hållbar utveckling tydligare ska in i den regionala tillväxtpolitiken.

Delegationen föreslår även att länsstyrelserna bör få en samordningsroll, att det ska arrangeras nationella och regionala Agenda 2030-forum och att barn och ungas kunskap om Agenda 2030 ska stärkas genom kompetenshöjande insatser för pedagoger och skolledare. Dessutom föreslås ett riksdagsbundet mål för Agenda 2030 och en Agenda 2030-redovisning.