Publicerad 2019-04-25 13:35

Senast uppdaterad 2019-04-25 14:00

Tre nya rapporter om hållbar konsumtion

mat

Den 21 mars publicerade Mistra Sustainable Consumption tre rapporter om vad hållbar konsumtion inom mat, semester och heminredning innebär.

Rapporterna är resultatet av en bred kartläggning av potentiellt hållbara konsumtionspraktiker och innehåller en rad konkreta exempel. Du hittar dem via länkarna nedan.

Rapporterna innehåller en analys av hur konsumtionspraktiker kan förstår utifrån tre olika faser: köpfasen, användningsfasen och skapandefasen.

Hållbar konsumtion handlar inte bara om att köpa ”rätt” produkter utan också om sätt att leva där vi använder och vårdar det befintliga och är medskapare av produkter och tjänster.

I nästa steg kommer Mistra Sustainable Consumtion att studera ett urval av de beskrivna konsumtionspraktikerna, analysera hållbarhetseffekter och undersöka vad det skulle innebära om dessa blir mer utbredda.