Publicerad 2019-05-17 15:09

Senast uppdaterad 2019-05-17 15:13

Malmö stad tredje bäst i landet på miljöfordon

Miljöbil

Miljöfordonsdiagnos 2019, som tagits fram av Miljöfordon Sverige och Bisnode, rankar Malmö stad som trea efter Stockholm stad och Varbergs kommun. I dag är ungefär 92 procent av den lätta fordonsflottan miljöbilar i Malmö stad.

Enligt rapporten kan de tio bästa kommunerna bli helt fria från fossilt bränsle inom ett par år om de fortsätter att köpa in rätt fordon.

- Stockholm vinner över Malmö tack vare att de varit bra på att byta ut sina lätta lastbilar till eldrift. Det är ingen omöjlig uppgift för Malmö stad att ställa om hela fordonsflottan till 100 procent fossiloberoende, vi måste bara jobba på lite mer med vår laddinfrastruktur, säger Lotta Hansson, projektledare på miljöförvaltningen.

Förutom fossiloberoende tar Miljöfordonsdiagnos även hänsyn till bilarnas resultat i krocktester, om bilarna har alkolås och hur mycket de bullrar.

Malmö stads mål i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 är att kommunens egen organisation, inklusive samtliga fordon, ska vara klimatneutral år 2020. Ytterligare ett mål är att effektivisera flottan och minska antalet fordon.

Miljöfordonsdiagnos har stöd från Energimyndigheten och Trafikverket i samarbete med SKL för att kommuner och landsting ska kunna använda verktyget i arbetet att nå riksdagens mål om att en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.