Material från konferenser och utbildningar

Kunskapsdag om Agenda 2030, 5 oktober 2018

I början av oktober 2018 samlades Malmö stads förvaltnings- och bolagsledningar för en halvdag om Agenda 2030. John Holmberg, professor i lärande för hållbar utveckling föreläser om behovet av nya arbetssätt för att nå de Globala målen, och Malin Åberg Aas från svenska FN-förbundet ger en aktuell bild av läget för Agenda 2030 i Sverige.

Filmer, bilder och presentationerna får användas fritt vid kommunikation av Malmö stads hållbarhetsarbete.

Senast ändrad: 2019-03-05 10:18