Partnerskap

Tillsammans blir vi starkare, därför samarbetar Malmö stad med flera andra organisationer i olika frågor.

Förstudie om effektivare insatser mot segregation

Segregationen är en utmaning som kräver att alla resurser i samhället tas tillvara, i föreningslivet, hos företag och framföra allt hos medborgarna själva. Under hösten 2018 genomför Malmö stad en förstudie och tar fram en handlingsplan för arbetet mot segregation.

Malmöandan

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra och vill förändra tillsammans.

Meet Malmö

Meet Malmö är ett arbetssätt för samverkan mellan näringslivet, Malmö stad och andra aktörer. Här lär vi oss hur den andras vardag fungerar och vilka förutsättningar som gäller, och vi hittar gemensamma områden där vi kan arbeta tillsammans. Vill du utveckla Malmö tillsammans med andra aktörer? Kontakta Meet Malmö så arrangerar vi det!