Förstudie om effektivare insatser mot segregation

Malmö är en stad full av engagemang. Men trots alla goda initiativ så är staden på många sätt delad. Villkoren för att leva och växa upp i staden är mycket olika.

Ett uppdrag för många

Segregationen är en utmaning som kräver att alla resurser i samhället tas tillvara, i föreningslivet, hos företag och framföra allt hos medborgarna själva.

Från 2018 stödjer regeringen kommuner och föreningar för att de ska växla upp sitt arbete mot segregation. Dels med en generell förstärkning av medel. Och dels genom stöd för att utveckla:

  • effektivare insatser genom bättre sektorsövergripande arbetssätt
  • ökad samordning av arbetet
  • former för metodutveckling och lärande

Förstudie 

Översiktsbild

Klicka på bilden för en större bild

Under hösten 2018 genomförde Malmö stad därför en förstudie. Förstudien innehåller bland annat en kartläggning av nuläget vad gäller livsvillkor och segregation i Malmö. Denna är framtagen av Malmö universitet, på uppdrag av Malmö stad och finns längre ner på sidan.

Målet är att arbetet mot segregationen ska bli mer effektivt genom att kommunen och andra aktörer samverkar och samordnar arbetet bättre.

Kontakter

Tom Roodro
Utvecklingsseskreterare
E-post tom.roodro@malmo.se
Mobil: 072-9694941

David Ershammar
Processledare
E-post david.ershammar@malmo.se
Mobil:070-7166089

Senast ändrad: 2019-06-25 10:43