Trygghet

Malmö stad arbetar akivt för ett tryggare Malmö. Några av de satsningar som görs nu presenteras här.

CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Malmö trygg och säker stad

"Malmö - Trygg och säker stad 2012-2016" är en överenskommelse med polisområde Malmö om hur staden och polisen ska samverka 2012-2016.

Brotts- och drogförebyggande arbete

Krisberedskapsprogram

Krisberedskaparbetet styrs av Program för Malmö stads krisberedskapsarbete 2016-2019. Syftet med programmet är att säkerställa att Malmö stad har en god krisberedskap.