Hemtjänstens värdighetsgarantier

Det finns fem värdighetsgarantier inom kommunen och syftet med dem är att öka tryggheten och delaktigheten för dig, dina anhöriga och alla andra som får hjälp från hemtjänsten.

Vad värdighetsgarantierna innebär

Värdighetsgarantier är en konkret beskrivning av vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service som Malmö stad ger i hemtjänsten. Garantierna sammanfattas i följande punkter:

  1. du ska erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter att du fått ett beslut om hemtjänst
  2. du har rätt till att vara med och skriva en genomförandeplan som berättar hur du vill att din hjälp ska utföras
  3. personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem ska visa legitimation för dig
  4. du ska få veta om hjälpinsatsen blir försenad eller om det ska komma personal som du inte känner sedan tidigare
  5. beviljad hjälp (till exempel städning) som inte utförs vid avtalad tid, kommer att utföras snarast och senast inom fem veckodagar.

Se videon när Sven granskar hemtjänstens garantier.

Senast ändrad: 2019-03-24 13:48