Hemtjänstens värdighetsgarantier

Det finns fem värdighetsgarantier inom kommunen och syftet med dem är att öka tryggheten och delaktigheten för dig som får vård- och omsorgsinsatser i hemmet.

Vad värdighetsgarantierna innebär

Värdighetsgarantier är en konkret beskrivning av vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service som Malmö stad ger i hemtjänsten. Garantierna sammanfattas i följande punkter:

  1. Du som har fått ett biståndsbeslut om hemtjänst ska erbjudas ett uppföljningssamtal senast tre månader efter att hjälpen påbörjats.
  2. Du har rätt till att vara med och skriva en genomförandeplan som berättar hur du vill att din hjälp ska utföras. Vi garanterar att planen ska vara klar inom två veckor från det att din hjälp har startat.
  3. Personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem ska visa legitimation för dig. Legitimationen ska bäras synlig för dig.
  4. Du ska bli kontaktad om hjälpinsatsen blir försenad eller om det ska komma personal som du inte känner sedan tidigare
  5. Beviljad hjälp (till exempel städning) som inte utförs vid avtalad tid, kommer att utföras snarast och senast inom fem veckodagar. Vi tar kontakt med dig för att tillsammans komma överens om när hjälpen kan utföras.

Se videon nedan där Sven granskar hemtjänstens garantier.