Ramavtal med privata vårdbolag

Malmö stad har ett eget ramavtal med privata leverantörer för särskilda boende med följande inriktningar; vårdboende, gruppboende för personer med demens, yngre demens och demens med särskilda behov samt gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. För korttidsboende finns följande inriktningar; korttid bedömning av vårdnivå samt korttid demens.

Nedan ses vilka leverantörer Malmö stad har avtal med. Antalet platser anger de enstaka platser som är möjliga för Malmö stad att köpa/avropa enligt avtal.

Ytterligare information kring särskilda boenden med inriktning vårdboende och gruppboende demens finns på ”Hitta och jämför äldreboenden”, klicka här för att läsa mer.

Boendeenhet

Leverantör

Särskilt boende

Korttidsplatser

Hyllie Park Äldreboende

Hyllie Park Äldreboende AB

34

 -

Nattsländan

Vardaga Äldreomsorg AB

27

 -

Segevångsgården

Förenade Care AB

72

 -

Solliden

Norlandia Care AB

68

29

Viktoria Vård- och Omsorgsboende

Förenade Care AB

60

 -

Sjöstjärnan

Förenade Care AB

12

14

Senast ändrad: 2019-01-25 08:31