Skyddsåtgärder

Här kan du ta del av Malmö stads process för arbetet med skyddsåtgärder inom lagrummen HSL, SoL och LSS.

I Malmö stad är det hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen som ansvarar för processen för skyddsåtgärder.

När sjukdom och/eller funktionsnedsättning leder till riskfyllda beteenden är det verksamheten som ansvarar för att bemöta och hantera den uppkomna situationen. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt för att säkerställa vård och omsorg av god kvalitet.

Denna process i arbetet med skyddsåtgärder är tänkt att utgöra ett stöd när den enskilde själv, anhöriga eller medarbetare upplever att det föreligger oro, riskfyllt beteende eller svikt i hemmet.

Klicka på bilden för att se den i en storre storlek.

Föreläsning kring etik och lagar koppla till skyddsåtgärder

Senast ändrad: 2020-02-20 09:08