Utveckling, utbildning & kompetensförsörjning

Här hittar du information om utveckling, utbildning och kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Malmö stad.

  • Projekt- och utvecklingsarbete, statliga stimulansmedel
  • Tidningen Spaning för vård och omsorg
  • Utbildningsmaterial

Senast ändrad: 2017-11-08 14:40