Eurocities

Eurocities är ett nätverk av europeiska städer där man arbetar i olika tematiska forum. Eurocities Miljöforum (environmental committee) är ett aktivt och viktigt nätverk där många av Europas större städer deltar.