Sustainable Business Hub

Malmö stad är medlem i Sustainable Business Hub. En klusterorganisation i södra Sverige med inriktning mot smarta hållbara städer. Verksamheten utgår från den ideella föreningen och dess medlemmar och drivs i ett aktiebolag som ägs av den ideella föreningen.

Sustainable Business Hub hemsida