Tillgänglighetsredogörelse: www.Foodmalmo.com

Malmö stad står bakom webbplatsen foodmalmo.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur foodmalmo.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängliga" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från foodmalmo.com på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss genom att maila foodmalmo@malmo.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Språket är satt till svenska på samtliga sidor trots att det kan finnas innehåll på engelska. Det kan göra det svårare för de med nedsatt hörsel som använder skärmläsare att uppfatta och förstå det engelska innehållet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av foodmalmo.com.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.

Här kan du läsa mer om lagen.

Senast ändrad: