Den globala måltiden

Genom att integrera den hållbara måltiden i den pedagogiska verksamheten kan vi nå ännu längre. Därför kommer vi inom projektet Klimatsmart mat i Malmö under återstående projekttid bland annat fokusera på måltidpedagogik.

För att nå målen med att minska vår klimatpåverkan från maten krävs förändring. Dels hur vi ser på maten och måltiden samt vårt beteende. För att kunna minska på svinnet krävs medvetna pedagoger som aktivt arbetar med att introducera råvaror och väcker nyfikenhet kring mat hos barnen.

Förskolans måltider upptar ca 15 timmar per vecka. Genom att skapa en medvetenhet kring måltider och på vilket sätt de kan bidra till att uppnå såväl LpFö18 och de Globala Målen kan måltiden användas till mycket mer än bara ett tillfälle att äta sig mätt. Det kan bli ett tillfälle för gemenskap och utforskande, det kan väcka odlingsintresse, agera kulturbärare, bidra till lokal- och global kännedom och dessutom vara språkutvecklande, integrerande och med både matematiken, naturvetenskapen och det skapande nära.

Arbetet med att skapa måltidsmedvetenhet i Malmös förskolor kan kopplas direkt och indirekt till de flesta av de 17 globala målen. Genom att engagera och inspirera förskolorna i Malmö vill vi att måltidspedagogik som arbetssätt ska sprida sig och att samtliga i förskolan skapar en förståelse för vad det innebär att vara måltidsmedveten. Ett första steg blir att sprida kunskap och väcka engagemang kring den globala måltiden hos förskollärare, rektorer samt alla pedagogiska utvecklare i de fem utbildningsområden inom Förskoleförvaltningen. Detta genom utbildningar med inslag av praktiska workshops.

logos