Material till förskola

Arbetet med att skapa måltidsmedvetenhet i Malmös förskolor kan kopplas, direkt och indirekt, till de flesta av de 17 globala hållbarhetsmålen. Det här materialet kan fungera som ett stöd i ert arbete med Agenda 2030.