Mer om Klimatsmart mat i Malmö

I Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat är målet tydligt: Växthusgaser relaterade till Malmö stads matinköp ska minskas med 40 procent från år 2002 till 2020. Om vi ska klara det måste vi öka takten! I projektet Klimatsmart mat i Malmö arbetar därför Malmö stad med att minska klimatpåverkan från stadens matinköp.

Förskolenämnden, servicenämnden och miljönämnden har ett gemensamt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2017 att utveckla arbetet med att reducera klimatutsläppen från mat i förskolan.

Genom anslag från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet arbetar nu Malmö stad, via miljöförvaltningen med att reducera växthusgasutsläppen kopplade till Malmö stads matinköp genom projektet Klimatsmart i Malmö.

Mindre svinn och mer växtbaserat

Klimatsmart mat i Malmö har två huvudsakliga insatsområden: Att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer. Detta eftersom det hos dessa två källor finns de största möjligheterna att reducera växthusgasutsläppen kopplade till maten.

Utbildning är en viktig del av projektet. Dels om varför vi ska minska klimatgasutsläppen och dels om vilka de största utsläppskällorna är. Vi ger utbildningar om hur vi kan minska klimatgasutsläppen både med kurser om menyplanering och näringslära samt om praktisk matlagning.

Projektet utvecklar även styr- och uppföljningsverktyg samt bygger upp en receptbank med goda, näringsberäknade, klimatanpassade recept anpassade för respektive verksamhet.

Både när det gäller att minska svinnet och  introducera mer växtbaserade menyer handlar det främst om motiverande utbildningar riktade till olika målgrupper inom förskola, skola, äldreomsorg och LSS.

Kontakt: 

Louise Dahl
Projektledare
E-post: louise.dahl@malmo.se
Mobil: 0733 295 941

Gunilla Andersson
Projektledare
E-post: gunilla.i.andersson@malmo.se
Tel: 040-342229
Mobil: 0733-815 295

logos