Nu mäter vi matsvinnet!

Sedan 2019 har projektet Klimatsmart mat i Malmö arbetat med en så kallad svinnpilot. I den här piloten medverkade kockar, pedagoger och chefer från sju av Malmös förskolor i olika utbildningsområden.

Under första mätningen, som gjordes 2019, var det tydligt att svinnet minskade, i synnerhet tallrikssvinn och serveringssvinn. Detta berodde förmodligen på ökad medvetenhet både hos pedagoger och kockar samt att barnen inkluderades och tyckte det var roligt att mäta. Mätningen blev lite av en tävling som triggade engagemanget, uppger några av deltagarna. Flera av förskolorna visade stort intresse och har på ett mycket lyckat sätt bakat in svinnmätningen i den pedagogiska verksamheten genom att koppla maten till både matematik och hållbarhet.

Dags att mäta igen!

Under en vecka, någon gång mellan 7-25 septemner ber vi er förskola att mäta ert matsvinn och skiva in detta i ett enkelt formulär. Att agera smartare med maten innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar för den egna verksamheten. Det är även en del av våra nationella och globala mål att minska matsvinnet med 50%.

Använd mallen nedan.

Mall för matsvinnsmätning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

När mallen är ifylld, skickar du tillbaka filen till matsvinn.malmo.mf@malmo.se

Du kan även ladda ner våra planscher om matsvinn:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Vi har skickat ut information till alla rektorer och biträdande förskolechefer om satsningen.

Lycka till!