Om Malmö Innovationsarena

I december 2019 avslutades det treåriga projektet Malmö Innovationsarena. Projektet har tillfört resurser och möjligheter i pågående planprocesser i Malmö för att främja innovation och hållbar stadsutveckling.

Malmö Innovationsarena har tillfört resurser och möjligheter i pågående planprocesser och har fungerat som en arena där man har uppmuntrats att våga tänka och göra annorlunda för att skapa lösningar på befintliga behov i Malmö.

När Malmö förtätas ökar komplexiteten

För att möta behoven i den växande staden har Malmö Innovationsarena bland annat fokuserat på att involvera och samverka med fler aktörer i utvecklingen. Tillsammans med lokala aktörer och Malmöbor har man utvecklat, testat och spridit innovationer koncept och metoder för mer hållbara bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden.

Malmö Innovationsarena har till exempel bidragit till att Malmö stad har involverat fler aktörer i de pågående planprocesser som man arbetat i. Målet var 75 och under projektet har man involverat 134 aktörer. Mer än hälften av Malmö stads förvaltningar har tillsammans genomfört projektet. Läs om fler resultat här.

Frågor? Kontakta gärna:

Nasrin Bigdelou, projektledare, miljöförvaltningen,
Nasrin.Bigdelou@malmo.se, 0735-756690

Malmö Innovationsarena startade september 2016 och avslutas i december 2019. Projektet har finansierats av Malmö stad, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Malmö Innovationsarena har vairt ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi. Målet har varit att utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden.