Rapporter

Här kan du ta del av rapporter och andra dokument kopplade till Malmö Innovationsarena.

Malmö Innovationsarena har finansierats av Malmö stad, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Malmö Innovationsarena har vairt ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi. Målet har varit att utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden.