Resultat från Malmö Innovationsarena

Utvecklingen av kunskapsallianser i Amiralsstaden, Smarta Kartan Malmö, sociala villkor som norm vid tilldelning av kommunal mark är några exempel på vad som möjliggjorts i projektet.

Här kan du ta del av ett par exempel som har möjliggjorts inom projektet Malmö Innovationsarena.

Effekter av Malmö Innovationsarena

  • De nya roller som Malmö Innovationsarena tillfört har ökat den lokala närvaron och öppnat upp och aktiverat områden under pågående planprocesser.
  • Samverkan i utvecklingen av arbetssätt för hållbar stadsutveckling har gett tätare och fler samarbeten med Malmöbor, byggaktörer, fastighetsägare och lokala verksamheter.
  • Projektets ambitioner om ett normkritiskt och normkreativt arbetssätt har gett en ökad och bredare representation av Malmöbor och lokala aktörer i de områden Malmö Innovationsarena arbetat i.

Broschyr om Malmö Innovationsarena

Här kan du ladda ner en broschyr om Malmö Innovationsarena. (pdf, 3.3 MB)

Frågor? Kontakta gärna:

Nasrin Bigdelou, projektledare, miljöförvaltningen,
Nasrin.Bigdelou@malmo.se, 0735-756690

Malmö Innovationsarena har finansierats av Malmö stad, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Malmö Innovationsarena har vairt ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi. Målet har varit att utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden.