Dansbyggen

Hur kan barn och stadsplanerare hitta ett gemensamt språk som berättar om barnens drömmar och visioner om sin samtida och framtida stad?

Konstnärliga metoder i stadsutveckling

Dansbyggen är en rörelseverkstad och interaktiv dansupplevelse som undersöker stadsutveckling genom rörelse, miljö och material. Eleverna träffar en danskonstnär som genom rörelse, bild, form och spel gestaltar barnens upplevelser och behov på Kirsebergs nya kreativa område. Kulturupplevelsen har kunnat göras interaktiv och kopplas det till pågående stadsutveckling. Utgångspunkten har varit den huvudgata som i framtiden planeras knyta ihop Kirseberg, de tidigare järnvägsverkstäderna och resten av Malmö.

Arbetet har tagits fram med inspiration från nätverket Arkitekturpedagogerna i Göteborg och Västra Götaland