Femstegsmodell

Med 20 års erfarenhet av brukardriven stadsutveckling och samskapande aktivering av övergivna industrifastigheter, har den danska frivilligorganisationen GivRum haft en stödjande roll i utvecklingen av de tidigare järnvägsverkstäderna.

Uppdraget har också innefattat att ta fram en modell som både kan ge avstamp i det fortsatta arbetet i lokstallarna och för att sprida kunskapen vidare till andra stadsutvecklingsprojekt inom såväl Malmö stad som på andra platser.

Målet är att dela de erfarenheter som finns inom brukardriven stadsutveckling, därför har vi systematiserat arbetet i en tillgänglig modell för spridning. Till varje steg ingår också ett arbetsblad med stödfrågor för att hjälpa till i processen. Det stora analysarbetet ligger i de två första stegen, där möjlighetsfönstret för lokala krafter att agera ska matchas med de lokala behoven och resurserna för att faktiskt kunna agera. Här gäller det att den som rent formellt äger processen vågar bjuda in och därefter stärka den lokala kapaciteten så att även lokala aktörer kan bidra till utvecklingen. Det innebär också att lämna över en del av makten så att alla inblandade kan bli vinnare på tillsammansarbetet. Aktiveringsfasen mobiliserar lokala aktörer för att tillsammans testa lösningar i liten skala. Detta synliggör värdet av samarbete för varje enskild aktör och ett kontinuerligt "firande" ger energi för att gå in i organiseringsfasen. Där ges den lokala gemenskapen en juridisk form med kapacitet och legitimitet för att aktivt kunna arbeta vidare med området på en strategisk nivå. Målsättningen är motståndskraftiga lokala gemenskaper som kan bygga vidare på den lokala kulturen och identiteten.