Öppet hus

Invigning av cirkushotell, sneak peek på omvandlingen av den stora vagnhallen och "ruderat-fotboll" på bangården. Vårens fortsatta process utifrån lokala behov och möjligheter ledde fram till att området med gemensam kraftsamling än en gång kunde öppnas upp.

Lokala gemenskaper får ökad kapacitet

Efter Skaparhösten fanns det ett stort intresse för att fortsätta samarbetet mellan fastighetsägare, verksamheter på området och Malmö innovationsarena. Skaparhösten visade att det var möjligt att utveckla området på ett nytt sätt, och skapade momentum för att fortsätta arbetet. Det nätverk som verksamheterna under 2018 börjat bygga upp bjöd in till en kick-off för alla verksamma i området, och tog därefter ansvaret för att öppna upp området även under våren genom ett "Öppet hus". "Tack vare det gemensamma arbetet till Backanatten har vi kunnat engagera så många fler på området inför öppet hus" konstaterar Jens Almgren på Nordic Street Food, som har utvecklat sin foodtruck-depåplats i vagnhallen till en livlig mötesplats med lunch, afterwork och evenemangskoncept. Processledaransvaret överlämnades därmed tillbaka till de lokala behovsägarna och aktörerna som kunnat anpassa sitt engagemang i platsens utveckling utifrån sina egna behov.

Under dagen bjöd Jernhusen, GivRum och Malmö innovationsarena in till ett inspirationsseminarium för att inspirera till en lokal samskapande stadsutvecklingsmodell. Detta vävdes sedan ihop med föreläsningar, historiska vandringar och en gemensam utställning producerad av stadsbyggnadskontoret och de skolor och förskolor som engagerat sig i områdets utveckling. 1 500 besökare räknades in under dagen och kvällen.