Skaparhösten

 Backanatten är Kirsebergs egen kulturnatt och har varit en årlig tradition i snart 30 år. Som ett steg i att låta den pågående stadsutvecklingen bli en resurs i det lokala området öppnades järnvägsverkstäderna upp för allmänheten under Backanatten.

”Modet finns att låta de som ska använda ett område själva arbeta med utvecklingsarbetet. Staden är lyhörd för sina invånares önskemål och anpassar verksamheter efter människors behov. Malmöborna deltar därmed aktivt i stadens utveckling. Lokala initiativ uppmuntras och ger synliga avtryck i stadsbilden.” Stadsbyggnadsvision, Översiktsplan för Malmö, 2018.

Stadsbyggnadsvisionen har utgjort en målbild för det vi tillsammans med Jernhusen och med befintliga verksamheter i de tidigare järnvägsverkstäderna kommit att kalla för en gemensam Skaparhöst. Det är ett utforskande arbete inom genomförandet av Översiktsplanen Södra Kirseberg och Östervärn.

Målen för skaparhösten har varit desamma för Malmö stad och fastighetsägaren för området:

• Skapa urbana mötesplatser

• Stärka den lokala kulturella identiteten

• Bidra till en mer sammanhållen stadsdel

Skaparhösten utgjorde ett första test av hur befintliga aktörer i ett område kan vara en del av utvecklingen. Det är också ett första steg i att bjuda in lokalsamhället till de tidigare järnvägsverkstäderna som under stora delar av sina nästan 100 år varit stängt för just allmänheten.