Cirkulär ekonomi och upphandling av återbrukat byggmaterial

Byggarbetare lagar en tegelvägg

Välkommen på en digital utbildning om cirkulärt byggande med fokus på upphandlingskrav för återbruk av byggmaterial. Utbildningen kommer genomföras i två delar.

Cirkulära Skåne och ProCirc erbjuder nu en kostnadsfri utbildning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Föreläsarna från IVL har gedigen erfarenhet av cirkulär ekonomi, cirkulärt byggande, upphandling och återbruk.

Utbildningen kommer bland annat dyka ner i följande:

  • Hur ser återbruksmarknaden ut i Sverige?
  • Vad säger lagstiftningen relaterat till krav på återbrukat material?
  • Finns det kommuner som ställer krav på återbruk idag? Vad är baskrav och spetskrav inom området?
  • Hur når vi cirkulära materialflöden i projekt?
  • Hur hanterar vi ansvar, garantier och certifieringar av byggmaterial?

Utbildningen är anpassad för dig som är upphandlare inom byggsektorn, byggprojektledare eller miljöstrateg inom byggområdet.

Anmäl dig i formulären nedan

Eftersom utbildningen har ett marknadsvärde på 3500 kronor kommer en no-show avgift tillkomma för de som anmäler sig men inte deltar på utbildningen. Utbildningen är uppdelad i två delar pch genomförs via Teams. En länk kommer skickas till dig cirka en dag innan utbildningstillfället.

Del 1, 2 mars kl 9-12

Första delen av utbildningen är teoretiskt inriktad och ger en förståelse för vilka lagkrav och andra drivkrafter som verkar för cirkulära materialflöden, klimatfrågan, byggavfall och återbruk i byggsektorn.

Del 2, 9 mars kl 9-12

Andra delen av utbildningen är mer praktiskt inriktad och ger tips på hur man kan arbeta tillämpat med kravställande kring återbruk idag. Diskussioner och gruppövningar ingår.

Information om behandling av personuppgifter:

De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att förtecknas i ett register hos Malmö stad, miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna administrera anmälan. Genom att anmäla dig till det här seminariet godkänner du att arrangörerna, miljöförvaltningen och Hållbar Utveckling Skåne, sparar dina kontaktuppgifter till utskick med material efter utbildning samt till projektredovisningar.

Om arrangörerna

Cirkulära Skåne drivs av Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd. Projektens mål är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. I projektet ingår Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun. Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet.

Genom projektet ProCirc arbetar Malmö stad med att främja cirkulär ekonomi genom upphandling, med målet att upphandlare och leverantörer ska ha en större förmåga att leverera cirkulära upphandlingar och lösningar. projektet finansieras av Interreg Nordic Sea Region.

Logotyper av IVL, HUT Skåne, ProCirc och Malmö stad