Rosengård i förvandling

Foto: Thomaz Lundstedt

En genomfattande satsning med fokus på att skapa ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i Rosengård.

Kommunens tekniska förvaltningar, bostadsbolag, privata aktörer, föreningar och andra har genomfört en rad olika åtgärder under åren 2010-2014 med finansiering från Delegationen för Hållbara städer och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Digital expo

Zooma in på Malmö stads digitala tredimensionella karta och läs om det som gjorts i Rosengård: om Rosengårdsstråket, om bostadsrättsföreningen Hilda med mera (och också något om det som är på planeringsstadiet). Ta en tur i Rosengård: klicka på informationspunkterna på kartan.

Modell för fysisk stadsförnyelse i samverkan

Projektet Hållbar stadsomvandling Malmö – fokus Rosengård inleddes våren 2010, med syftet att initiera en stadsförnyelseprocess utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arbetssättet har utvecklats i en interativ process där erfarenheter kontinuerligt återförts under projekttiden. Många generella aspekter har utkristalliserats som kan gå att överföra till andra projekt, stadsdelar och städer. Här är hela rapporten - Modell för fysisk stadsförnyelse i samverkan. (pdf, 10.4 MB)

Om Hållbara Rosengård
Ladda ner broschyren Rosengård i förvandling (pdf, 2.7 MB)

Senast ändrad: