Hyreslägenheter Herrgården

Fastighetsägaren Victoria Park genomför åtgärder för minskad användning av kall- och varmvatten i ett av sina fastighetsbestånd.

Målet är att minska vattenförbrukningen med 40 procent. Individuell vattenmätning och utbildning kombineras på olika sätt i olika fastigheter för att möjliggöra en utvärdering av vilka åtgärder som är mest effektiva.

Senast ändrad: 2021-03-03 10:08