Klimatsmart matcentrum

Se filmen ”Rosengård i förvandling – Drömmarnas Trädgård”

Syftet med Klimatsmart matcentrum är att öka kunskapen hos kökspersonal, pedagoger och barn om matens ursprung och betydelse för klimatpåverkan, miljö, hälsa och inlärning. Detta sker både genom utbildningar och genom odling i stadsmiljön.

Stadsodling

Nu odlas det på flera håll i Rosengård. Barn, vuxna och ungdomar som odlar tillsammans och förändrar sin egen gård tar hand om den bättre, lär känna sina grannar och lär sig om hur maten kommer till. Genom att använda en offentlig plats för gemensam odling skapas en plats för möten, social samvaro över kulturella gränser och så klart glädje och kreativitet. Odlingarna sker i samarbete med Ibn Rushd och Odla i stan.

Utbildningar

Under 2010 och 2011 har 1 500 kockar, pedagoger och andra anställda i Malmö stad utbildats inom mat och hållbar utveckling. Till grund för detta arbete ligger Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat med högt satta mål. För att nå dessa mål måste alla som jobbar med mat lära sig innebörden av matens påverkan på klimatet samtidigt som pedagoger får lära sig hur mat kan användas i lärande.

Kontakt
Göran Larsson, Odla i stan, 0709-90 02 49
Andreas Hasslert, Ibn Rushd, 0709-38 80 38

Läs mer
Faktablad om Klimatsmart matcentrum (pdf, 190.5 kB)

Senast ändrad: