Foto: Anders Ekström

MalmöExpressen

Amiralsgatan, som går rakt igenom Rosengård och är en av Malmös mest trafikerade infartsleder, får bättre förutsättningar för busstrafik.  

Bussarna får separata körfält vissa sträckor, som rödmarkeras för att visa deras särställning, och innovativa trafiksignaler ska ge bussarna prioritet över biltrafiken i två korsningar. De separata körfälten är även en förberedelse för spårvagnstrafik i framtiden.

MalmöExpressen

Skånetrafiken testar konceptet "superbuss" längs Amiralsgatan som är en av Malmös mest trafikerade stadsbusslinjer. Superbussarna är 24 meter långa gasbussar som tillåter på- och avstigning i alla dörrar.

Väntar besked om en tågstation i Rosengård

Sedan 2011 har Malmö stad uppvaktat regeringen för att få bygga en station i Rosengård för tågtrafik längs Cityringen, men tillstånd har ännu inte getts. Sedan Citytunneln öppnade i december 2010 har trafiken minskat på kontinentalbanan vilket möjliggör för persontågtrafik i en ringlinje runt Malmö, den så kallade Cityringen. Även Centralen och Hyllie station ligger längs Cityringen och ett stopp i Rosengård skulle innebära stora fördelar både ur sysselsättningsperspektiv, tillgänglighet och attraktivitet.

Läs mer
Faktablad om Malmöexpressen (pdf, 210.9 kB)

Senast ändrad: