Projektsamordning, administration, processledning, information, kommunikation och utvärdering

Miljöförvaltningen ansvarar för att samordna de olika investeringarna, men huvudansvaret för genomförandet ligger främst hos andra förvaltningar och organisationer.

Satsningarna i Rosengård är beroende av ett starkt samarbete, både mellan olika förvaltningar i Malmö stad och mellan Malmö stad och andra aktörer - boende, föreningar, näringsliv, trossamfund m fl. En samverkansplattform har etablerats under Områdesprogram för ett socialt hållbart Herrgården och ett flertal partnerskap håller på att växa fram för genomförandet av olika delprojekt. Intresse, engagemanget och framtidstron hos samtliga berörda gör att vi kan se fram mot ett antal spännande år!

Under genomförandet av investeringarna sker ett intensivt arbete för att få en bra dialog och en ökad delaktighet med de som bor och verkar i stadsdelen. Det sker dels genom workshops med olika organisationer och nätverk och dels genom mer öppna evenemang, som Stadens ljus - Rosengård, där boende och besökare uppmuntras att tycka till om stadsdelen och om de förändringar som man önskar. Framöver är förhoppningen att även genomförandet av investeringarna ska präglas av en hög delaktighet.

Projektet började 2010 och avslutas i december 2014.


Senast ändrad: 2021-03-03 10:08