Invigning av Örtagårdstorget. Foto: Sanna Dolck

Örtagårdstorget

Örtagårdstorget är Rosengårds nya torg som ligger framför Bokalerna på Bennets väg. Många boende och verksamma i Rosengård har bidragit med synpunkter och idéer inför arbetet att göra torget.

Torget började byggas i oktober 2012 och kunde invigas med pompa och ståt i juni 2013.

Ytan mellan bokalerna och cykelvägen har breddats för att ge mer plats till gående och de olika verksamheterna. På andra sidan cykelvägen finns det sittgrupper med olika brädspel och plats för mindre arrangemang.
Torget har även fått nya träd och planteringar, och ny belysning enligt önskemål från boende i området.

Hösten 2012 arrangerades en namntävling för att namnge det nya torget. Flera hundra förslag samlades in och det vinnande förslaget blev Örtagårdstorget.

Senast ändrad: