Parkeringsplats i utveckling! Vad finns här 2013?

Dialog och delaktighet har varit en viktig del ända sedan arbetet med aktivitetsytan startade. Därför har projektet en processledare som jobbar med workshops, dialogprocesser och arrangemang för att involvera boende i utvecklingen av platsen.

Här kan du läsa om aktiviteter som har gjorts och är på gång i anslutning till aktivitetsytan:

Under 2011 och 2012 har flera olika arrangemang ordnats på ytan. Dels handlar det om att testa ytan för framtiden, och dels om att uppmärksamma de boende på att detta är en plats där det kommer att hända grejer.

Det har varit julmarknad, hållbarhetsfestival, musik, dans, basket och mycket mer.Under somrarna har skolungdomar anställts för att planera och genomföra arrangemangen.

Namntävling
Alla Malmöbor har fått tävla med sina förslag på vad platsen ska döpas till. Namntävlingen pågick hösten 2012. Nu ska stadsbyggnadsnämnden bestluta om namnet. Läs mer om namntävlingen

Byggstart
I början på 2013 började arbetet med att förvandla parkeringsplatsen. Hösten 2013 ska aktivitetsytan klar och redo för att användas.

Här är ett smakprov på saker som hänt på aktivitetsytan:

SHOW US WHAT YOU GOT
12 juli 2011
Under 4 veckor jobbade 13 tjejer stenhårt med att anordna ett testarrangemang på Aktivitetsytan. På platsen spelades en basketturnering, artister gjorde uppträdanden och besökare kunde få ansiktsmålningar, skapa graffiti och mycket mer!

VÅRDAG
20 maj 2011
En dag fylld med musik, dans och föreningarnas försäljning av allt mellan himmel och jord. Samtidigt drogs också en ny stadsodling igång på en överbliven yta i stadsdelen.

Den 17 december 2011 arrangerade EIM en uppskattad julmarknad. På grund av vädret fick den flytta in på Tegelhuset.

Lisbeth har vunnit en cykel!
Har du en favoritplats längs Rosengårdsstråket? Det har Lisbeth Stiberg Martinsson, och därför har hon nu vunnit en cykel. I cykeltävlingen skulle man skicka ett mms på sin favoritplats längsmed Stråket. När lottningen var avklarad var Lisbeth den lyckliga vinnaren.

Aktivitetsytan ingår i en satsning på hållbar stadsutveckling i Rosengård som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Delegationen för hållbara städer.

Senast ändrad: 2021-03-03 10:08