Tävling gav namn åt nya mötesplatser

Insamling av namnförslag.

2013 invigdes två nya mötsplatser i Rosengård, en aktivitetsyta och ett torg. Platsernas namn avgjordes i en tävling och de vinnande bidragen blev Rosens röda matta och Örtagårdstorget.

Prisutdelning hölls vid invigningen av Örtagårdstorget, den 27 juni 2013.

Så här gick tävlingen till

1. Namninsalming. Namntävlingen genomfördes i september 2012. Bidrag kunde lämnas in på webben, via sms eller på Rosengårds stadsdelsbibliotek. Med hjälp av ungdomsledarna i stadsdelen gjordes en skolturné där alla stadsdelens skolor besöktes. Dessutom genomfördes två evenemang på de platser som skulle namnges. Ungdomar i Rosengård hade byggt en stor förslagslåda och samlade in namnförslag från förbipasserade. Nästan 500 namnförslag samlades in.

2. Juryn
Efter att tävlingen avslutades har en jury gått igenom alla förslag. De kom överens om två vinnande bidrag. Juryn består av representanter från gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, Rosengårds stadsdelsförvaltning, MKB, påverkansgruppen EIM (Engagerad i Malmö), boendegruppen Örtagården och bokalföreståndare.
När: oktober-november 2012.

3. Politiker
Namnförslagen skickades till Stadsmätningsavdelningen på Stadsbyggnadskontoret som bereder och lämnar namnförslag till Stadsbyggnadsnämnden som sedan beslutar om alla namn på gator och torg i Malmö. Juryns vinnare antogs som förslag till nämnden och nämnden beslutade enligt förslaget.
När: december 2012.

4. Remissrunda
Stadsbyggnadsnämnden skickade nu namnen på remiss till myndigheter och berörda, till exempel stadsdelsnämnden, tekniska nämnden, polisen och räddningstjänsten.
När: januari-februari 2013.

5. Beslut
När alla remissinstanser fått yttra sig om förslagen fattade Stadsbyggnadsnämnden ett slutligt beslut.
När: april 2013.

6. Prisutdelning och invigning
De nya namnen är Rosens röda matta och Örtagårdstorget. Vinnarna fick var sin cykel vid risutdelningen som ägde rum i samband med invigningen av Örtagårdstorget den 27 juni 2013.

Plats 1: Parkeringsplatsen vid von Rosens väg blir aktivitetsyta

Så här såg det ut på parkeringsplatsen vid von Rosens väg 2013. Parkeringen har byggts om till en plats för alla typer av aktiviteter.
Vinnande namn: Rosens röda matta

Plats 2: Torg framför Bokalerna

Framför Bokalerna har Rosengård fått ett nytt torg. Från och med hösten 2013 kan alla mötas här för att fika, umgås och njuta av solen.
Vinnande namn: Örtagårdstorget

Senast ändrad: 2021-03-03 10:08