Så här går tävlingen till

Namnförslag samlas in
Tävlingen pågår 1-30 september 2012.

  • Lämna ditt förslag här på webben
  • Lämna ditt förslag på Rosengårds bibliotek
  • Ungdomsledarna kommer att besöka Rosengårds skolor med ett workshop-paket för de klasser som vill jobba fram egna namnförslag.
  • Event på de platser som ska döpas den 7 och 8 september. Ungdomar i Rosengård har byggt en stor förslagslåda och samlar in namnförslag från passerande.
  • Sms:a ditt förslag till 0709-97 58 97

Sista dag att lämna in ditt förslag är 30 september.

Juryn sammanträder i oktober
Juryn består av representanter från gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, Rosengårds stadsdelsförvaltning, MKB, påverkansgruppen EIM (Engagerad i Malmö), boendegruppen Örtagården och bokalföreståndare.

Namnen presenteras
Platsernas nya namn, samt personerna som lämnat de vinnande förslagen, presenteras under våren 2013. Torget vid bokalerna väntas vara färdigt till sommaren 2013, och aktivitetsytan ska stå klar till hösten 2013.

Senast ändrad: