Station Rosengård

Tåg är hållbar utveckling. Nu får stadsdelen sin egen tågstation. Förhoppningen är att stationen lockar till sig företag och att människor i rörelse skapar den trygghet invånarna efterlyser.

Nästa Rosengård

Första delen av stationen kommer att ligga på den södra delen av Amiralsgatan. Men tanken är att stationen ska växa och i den andra etappen även finnas på den norra delen. Stationen kommer att vara öppen för lokaltrafik.

Stationen är ett viktigt nav i utvecklingen av stadsdelen och förhoppningsvis lockar den till sig andra verksamheter också. Arbetet med stationen och utformningen av området runt omkring är i full gång. Det är viktigt att berörda i området får vara med och påverka och därför har folk bjudits  in till samrådsmöte.

Vi jobbar fokuserat på den socioekonomiska utvecklingen och stationen är lätt att förhålla sig till och medborgarnas syn viktig för processen. Här planeras långsiktigt för att samordna de fysiska förändringarna.

Förändring följer i utvecklingens spår

Det är viktigt att det syns att det händer saker i stadsdelen. På så sätt ökar man förtroendet bland de boende och det får inte bara vara tomma ord. I ett längre perspektiv gäller att det arbetas på många fronter samtidigt för att åstadkomma social hållbarhet. På så sätt skapas nya förutsättningar för stadsdelen.

Station Rosengård kommer att skicka signaler ut i hela Malmö. Visionen är att bilden av stadsdelen förändras i takt med att förändringsarbetet fortgår. I kombination med 500 nya studentbostäder kommer tågstationen att göra stadsdelen attraktivare.

Senast ändrad: