Ungdomar

Ungdomar, och framför allt unga tjejer, har engagerats i det förändringsarbete som pågår i Rosengård.

Syftet är att höja de ungas känsla av delaktighet och framtidstro.

Engagemanget har i första hand fokuserat på den aktivitetsyta (Rosens röda matta) som anläggs längs Rosengårdsstråket. Målet är en mer jämställd offentlig miljö, och att få unga kvinnor att ta mer plats och öja deras engagemang och delaktighet i förändringsarbetet.

Läs mer
Faktablad om delaktighetsprocesser (pdf, 162.4 kB)

Senast ändrad: